PROPOZCE 2024

10. ročník HAMRMAN triatlonového víkendu se bude konat dne: 13.7-14. 7.2024

Místo konání: areál pláže Hamerského jezera, obec Hamr na Jezeře


POŘADATEL: Sport Future Group, z. s.

ŘEDITEL ZÁVODU (informace): Jan Kubeš, tel.: +420 777 011 125, E-mail: hamrmantour@gmail.com


Závod je určen pro širokou sportující veřejnost a  je vhodný i pro naprosté začátečníky a ty, kteří chtějí triatlon zkusit poprvé.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - orientační

Harmonogram bude aktualizovaný týden před konáním závodu.


Pátek 12.7.2024

Příprava tratí. (bez registrace)

Sobota 13.7.2024

08:00 - 10:00 hod       - Prezentace (1/2 Ironman, štafety)

                                    - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10:20hod           -  Ukládání věcí do depa

10:20 - 10:45               -  Rozprava - hlavní závod

11.00                           - START - Hamrman 113

15:00                           - CÍL (1.závodník)

cca 18:00                   - CÍL (poslední závodník)

18:15 - 18:45               - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

17:00-20:00                - Pasta párty


Neděle 14.7.2024

08:00 - 9:45 hod       - Prezentace (Sprint a Hobby triatlon)

                                     - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10:20hod       -  Ukládání věcí do depa

10:20 - 10:30               - Rozprava - hlavní závod
11.00                           - START - Sprint triatlon

11:15                           - START -Hobby triatlon

cca 13:30                   - CÍL (poslední závodník)

14:00                          - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

Zvláštní ustanovení:

 - závodí se dle Pravidel ČSTT a těchto Propozic.

 - každý účastník závodu se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

 - na cyklistickou část je povinná přilba

 - na trati cyklistiky budou nebezpečná místa zajištěna pořadateli, trať cyklistiky nebude plně uzavřena

 - závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů Policie ČR, pořadatelů a budou ctít pravidla ČSTT.

 - závod je zdravotnicky zajištěn

 - jízda v háku není povolena (no drafting) - Minimální rozestup mezi závodníky je 10m. Věříme, že závodíme v duchu fair play a není třeba tedy kontroly po celé délce tratě

- účastník závodu souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími pořadatele, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná.

- pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla nebo průběh, principy, výsledky či provozování závodu

- každý závodník svým podpisem při převzetí čísla stvrzuje, že v minulosti nepoužívál nedovolené prostředky (doping), a že za něj nebyl trestán (tj. nebyl mu vystaven zákaz účasti na závodech od antidopingové komise). Pokud toto ustanovení poruší , bude ze závodu okamžitě vyloučen a pokutován částkou 5 000,-Kč.

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem a právo na zrušení závodu (tuto variantu si nepřipouštíme).

Doplňující informace:

Občerstvení je zajištěno v průběhu závodu i po závodě.

Sprchy jsou k dispozici v areálu kempu Hamr na Jezeře.

Během závodů bude depo uzavřeno a to vždy do vyhlášení výsledků.

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele. V cíli je nutno čip odevzdat. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení..

Startovné uvedeno u každého závodu  

Vrácení startovného

Startovné se nevrací (pouze při závažném důvodu je vrácení na organizátorovi závodu)

Do 1.4. 2024 pořadatel vrací 75%

Od 31.5.2022 pořadatel vrací 50%

Od 1.6. 2022 pořadatel nevrací startovné

Pokud se závod nebude moci uskutečnit z důvodu vyšší moci je startovné nevratné, či na zvážení a finančních možnostech pořadatele.

Protesty

Písemně řediteli závodu s vkladem 300,-Kč nejpozději 30 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků. Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele.

Projekt není financován z rozpočtu Libereckého kraje.

 PROPOZICE 2022

9. ročník HAMRMAN triatlonového víkendu se bude konat dne: 16.7-17. 7.2022

Místo konání: areál pláže Hamerského jezera, obec Hamr na Jezeře


POŘADATEL: Sport Future Group, z. s.

ŘEDITEL ZÁVODU (informace): Jan Kubeš, tel.: +420 777 011 125, E-mail: hamrmantour@gmail.com


Závod je určen pro širokou sportující veřejnost a  je vhodný i pro naprosté začátečníky a ty, kteří chtějí triatlon zkusit poprvé.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - orientační

Harmonogram bude aktualizovaný týden před konáním závodu.


Pátek 15.7.2022

Příprava tratí. (bez registrace)

Sobota 16.7.2022

08:00 - 10:00 hod       - Prezentace (1/2 Ironman, štafety)

                                    - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10:20hod           -  Ukládání věcí do depa

10:20 - 10:45               -  Rozprava - hlavní závod

11.00                           - START - Hamrman 113

15:00                           - CÍL (1.závodník)

cca 18:00                   - CÍL (poslední závodník)

18:15 - 18:45               - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

17:00-20:00                - Pasta párty


Neděle 17.7.2022

08:00 - 9:45 hod       - Prezentace (Sprint a Hobby triatlon)

                                     - Místo - hlavni pláž Hamerského Jezera, vstup branou vedle osady Anděl

08.30 - 10:20hod       -  Ukládání věcí do depa

10:20 - 10:30               - Rozprava - hlavní závod
11.00                           - START - Sprint triatlon

11:15                           - START -Hobby triatlon

cca 13:30                   - CÍL (poslední závodník)

14:00                          - Vyhlášení výsledků (případně dříve)

Zvláštní ustanovení:

 - závodí se dle Pravidel ČSTT a těchto Propozic.

 - každý účastník závodu se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

 - na cyklistickou část je povinná přilba

 - na trati cyklistiky budou nebezpečná místa zajištěna pořadateli, trať cyklistiky nebude plně uzavřena

 - závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů Policie ČR, pořadatelů a budou ctít pravidla ČSTT.

 - závod je zdravotnicky zajištěn

 - jízda v háku není povolena (no drafting) - Minimální rozestup mezi závodníky je 10m. Věříme, že závodíme v duchu fair play a není třeba tedy kontroly po celé délce tratě

- účastník závodu souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími pořadatele, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná.

- pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje pravidla nebo průběh, principy, výsledky či provozování závodu

- každý závodník svým podpisem při převzetí čísla stvrzuje, že v minulosti nepoužívál nedovolené prostředky (doping), a že za něj nebyl trestán (tj. nebyl mu vystaven zákaz účasti na závodech od antidopingové komise). Pokud toto ustanovení poruší , bude ze závodu okamžitě vyloučen a pokutován částkou 5 000,-Kč.

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem a právo na zrušení závodu (tuto variantu si nepřipouštíme).

Doplňující informace:

Občerstvení je zajištěno v průběhu závodu i po závodě.

Sprchy jsou k dispozici v areálu kempu Hamr na Jezeře.

Během závodů bude depo uzavřeno a to vždy do vyhlášení výsledků.

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele. V cíli je nutno čip odevzdat. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení..

Startovné uvedeno u každého závodu  

Vrácení startovného

Startovné se nevrací (pouze při závažném důvodu je vrácení na organizátorovi závodu)

Od 1.4. 2022 pořadatel vrací 75%

Od 31.5.2022 pořadatel vrací 50%

Od 1.6. 2022 pořadatel nevrací startovné

Pokud se závod nebude moci uskutečnit z důvodu vyšší moci je startovné nevratné, či na zvážení a finančních možnostech pořadatele.

Protesty

Písemně řediteli závodu s vkladem 300,-Kč nejpozději 30 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků. Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele.

Projekt je financován z rozpočtu Libereckého kraje.